0:00 / ???
  1. Shalom Aleichem

From the recording Bat Kol